TAYLOR

Reproduktor

 

badania genetyczne:

PK (N/N), PCR (N/N), MLS (N/N), NCCD (N/N), IGS (N/N), POAG (N/N)

Design, filmy i zdjęcia na www.beagle.info.pl  Hodowla Beagle La Lu Riqueza® FCI - Zachariasz Duźmicz©