Młodzieżowy

Champion Polski

rozp. Champion Polski

 

4 x Zwycięzca Młodzieży

Najlepszy Junior

CWC

CACIB

BOS

Design, filmy i zdjęcia na www.beagle.info.pl  Hodowla Beagle La Lu Riqueza® FCI - Zachariasz Duźmicz©